IEDEREEN INC.

IEDEREEN INC.

Gelezen: Iedereen Inc.

Van Jannet Vaessen

Afgelopen week het boek gelezen van Jannet Vaessen, IEDEREEN INC. Een makkelijk leesbaar boek over inclusion. Op heldere manier legt Jannet uit hoe er vanuit de eigen groep gedacht wordt over en gereageerd wordt op andere groepen. Vaak zonder dat we ons er van bewust zijn. Veel mensen zullen zeggen dat ze niet discrimineren en niet alleen vanuit hun eigen omgeving naar de wereld kijken. Zonder belerend te zijn en zeker ook door goed naar zichzelf te kijken weet Jannet duidelijk te maken dat we dat, zonder dat we ons daarvan bewust zijn, eigenlijk allemaal toch doen. Andere groepen uitsluiten gaat niet alleen over vrouwen versus mannen, het gaat ook over laagopgeleid tegenover hoogopgeleid, mensen met een migranten achtergrond tegenover “Nederlanders”. Het gaat ook over mensen uit een andere sociale omgeving, over mensen met een andere religieuze achtergrond, uit een andere cultuur……..

Het was eigenlijk wel schokkend om te ontdekken dat ik, ondanks het feit dat ik jaren geleden al bezig was met diversiteit in de organisatie, en me soms een roepende in de woestijn voelde als ik riep dat je iemand aan moet nemen die anders is dan jij, toch ook ‘biased” ben. Niet een oordeel over hoe iemand of een hele groep mensen is maar, omdat ik het niet weet, kennelijk vooral kijk in mijn eigen groep. Dat is toch op zijn minst makkelijker want die ken ik.

Jannet gaat heel minutieus in op exclusion op verschillende niveau’s. Dat leidde ertoe dat ik wel moest concluderen dat ik vanuit mijn geprivilegieerde positie (hoog opgeleide witte vrouw) wel nadacht over en bezig was met inclusion, maar dat ik dat wel alleen doe vanuit mijn eigen perspectief. Tevens moest ik concluderen dat ik vanuit mijn positie als underdog (vrouw) me soms wel druk maakte om die nog meer geprivilegieerde groep hoog opgeleide witte mannen, echter het alleen maar kon bevechten door nog harder te werken. Alleen het woord bevechten zegt al genoeg. Bovendien vond ik het vooral mijn probleem en niet het probleem van een groep, mijn groep.

Er is wetenschappelijk aangetoond dat een meer diverse groep daadwerkelijk leidt tot een breder toegankelijk netwerk, een meer uitgebalanceerde interne governance, meer creativiteit en innovatie en daarmee tot betere resultaten in een organisatie. Dat weten we en toch gaat het proces van inclusion heel, heel traag.

Tot mijn verbazing stonden vorige week de kranten vol over diversiteit en inclusion; de politie gaat actief beleid hierop voeren, dienstplicht gaat ook voor meisjes gelden, bij DWDD ging het over wel of geen excuus Truus willen zijn. Zie ik het pas nu of zit er echt ineens beweging in? En geloven de mensen er ook echt in?

Jannet geeft in haar boek verschillende mogelijkheden aan om tot inclusion te komen, een daarvan is dat de overheid hier stappen in moet nemen als grootste werkgever. De politie is dan een goed begin. Als belangrijkste stap wordt aangegeven; bewustwording bij iedereen. Pas als we echt intrinsiek weten en voelen of, en zo ja wanneer, we wel en niet aan uitsluiting doen, zijn we ook in staat om hier iets aan te veranderen. IEDEREEN INC. lezen helpt daarbij. Aanrader, dit boek!!!