Interim HR-Management

Als interim HR-manager zet Boneschansker Consultancy veranderprocessen in gang binnen uw organisatie. Dit kunnen specifieke interim HR management projecten zijn, zoals:

 • strategische heroriëntatie
 • het begeleiden van de organisatie na een fusie of overname
 • herinrichting van uw organisatie
 • cultuurveranderingen binnen uw organisatie
 • implementeren van beleid en/of nieuwe regelgeving

Strategie

begeleiden van een strategische heroriëntatie

Strategische heroriëntatie

De nieuwe economie vraagt om een nieuwe manier van werken en een strategische heroriëntatie. Een dergelijk traject begint met het opstellen van een sterkte/zwakte analyse binnen de organisatie. Met elkaar komen we tot een nieuwe missie/visie, positionering en een plan om daar te komen.

Voorbeelden

Boneschansker Consultancy ondersteunt u bij het implementeren van nieuwe regelgeving en pragmatische veranderingen zoals het

 • verplaatsen/herinrichten van afdelingen
 • afstoten van onderdelen van de organisatie
 • inrichten van nieuwe afdelingen

Fusie

begeleiden van een fusie

Het begeleiden van uw organisatie na een fusie of overname

Boneschansker Consultancy heeft veel ervaring in het begeleiden van complexe verandermanagement processen, zoals het herinrichten van organisaties na een fusie of overname. Denk aan de inrichting van de governance, de gewenste cultuur en aan leiderschap. Ook vragen fiscale en juridische aspecten aandacht en extra capaciteit.

Ondersteunen

Na een fusie liggen er vaak onopgeloste zaken, zoals de tenaamstelling van contracten, het harmoniseren van de arbeidsvoorwaarden en eventuele pensioenregelingen plus de koppeling van systemen. In deze zaken kunnen wij u ondersteunen zodat uw organisatie efficiënt ingericht wordt en onnodige onrust wordt voorkomen.

Herinrichting

herinrichten van uw organisatie

Herinrichting van uw organisatie

Als uw organisatie moet inkrimpen of juist snel groeit, door de veranderende marktvraag, dan is het zaak helder te krijgen welke structuur uw organisatie nodig heeft. Boneschansker Consultancy maakt een snelle en accurate analyse van uw bestaande organisatie en formuleert samen met u de doelstelling. Moet er wat veranderen? Worden er andere competenties van medewerkers gevraagd? En zo ja, welke?

Projectplan

Vervolgens stellen we een projectplan op, waarin staat aangegeven:

 • wat het eindresultaat moet zijn
 • wat er moet er gebeuren om tot dat resultaat te komen
 • wie de stakeholders zijn
 • wie er actief in het traject meegenomen moeten worden
 • wie wat nodig heeft om in de nieuwe organisatie effectief te kunnen zijn

Vervolgens wordt, vanuit de HR-rol, samen met directie en management uitvoering gegeven aan dit projectplan. Het creëren van draagvlak bij de medewerkers is daarbij essentieel voor succes. Dit is een vast onderdeel in het interim HR management traject.

Cultuurverandering

doorvoeren van cultuurveranderingen

Cultuurverandering

Boneschansker Consultancy levert een bijdrage aan de cultuur van uw organisatie. Een cultuur waar medewerkers reflecteren over de wijze waarop zij handelen, verantwoordelijkheid nemen en in verbinding staan met zichzelf, collega’s en andere stakeholders. Immers, de medewerkers binnen uw organisaties zorgen voor succes, niet de organisatie. Dat betekent dat zij ergens voor gaan staan, lef hebben, loslaten en een open mind houden.

Cultuur gaat over gedrag…

Cultuur wordt initieel ingezet en gedragen door de leiders binnen uw organisatie. Als leiders gedrag vertonen wat niet hoort bij de gewenste cultuur, kan niet van medewerkers worden verwacht dat zij dat wel doen. Samen met het management stellen we de gewenste cultuur vast en het gedrag dat daar bij hoort. Past dat gedrag bij de leiders binnen de organisatie, dan ontstaat er een ‘natuurlijke’ cultuur. Cultuur vastleggen in regeltjes alleen heeft niet zoveel zin. Boneschansker Consultancy zorgt, samen met uw managementteam, voor een gedegen basis en implementatie van cultuurverandering.

We kijken eerst naar de huidige cultuur en de ontstaansgeschiedenis ervan. Daarna onderzoeken we wat beter werkt en formuleren we de gewenste cultuur. Deze moet uiteraard passen bij de organisatie en de cultuurdragers; het management. Dan maken we gezamenlijk een plan om deze cultuur in de organisatie in te bedden, zonder dit te expliciet te maken. Daar wordt een cultuurverandering namelijk alleen maar ongeloofwaardiger van.

Regelgeving

implementeren van beleid en/of nieuwe regelgeving

Wat zijn de mogelijkheden?

Er komt continu nieuwe regelgeving op u af. Daarnaast zijn er steeds meer onderwerpen waar u expliciet beleid op moet maken, zoals integriteitsbeleid, Governance, Compliance en Duurzaamheid. Ook is het verstandig bestaande beleidsonderwerpen regelmatig te herijken. Beleid inzetten is niet alleen een regeling op papier zetten.

Op maat

Het is ook bedenken hoe u dit beleid echt inhoud geeft en laat dragen door uw medewerkers. Met u bedenken we een op maat gemaakt programma, passend bij uw organisatie. Wij kunnen de regeling(en) voor u schrijven en geven uitvoering aan een implementatieprogramma.

Brede HR-ervaring

Met haar interim HR management diensten heeft Boneschansker Consultancy ervaring in de volle breedte van HR- beleidsonderwerpen.

Zoals o.a.

 • W&S beleid
 • Human Resource Development
 • Talentmanagement
 • HR-instrumenten

Tijdelijke diensten

U kunt de interim HR management diensten van Boneschansker Consultancy inzetten voor tijdelijke vervanging bij bijv. ziekte of zwangerschap, of ten tijde van de zoektocht naar definitieve invulling van de HR-rol.